Van waterval naar agile….. what’s next?

Organisaties veranderen continu, dat is niets nieuws. De manier waarop organisaties veranderen verandert ook, dat is wel nieuw.

Of het nu gaat om een bedrijfsproces of om de informatiestroom door systemen, de klassieke benadering schrijft een projectmanager voor die de verantwoordelijkheid neemt voor het project en dit voor de hele projectduur volledig vast legt (of laat leggen).

Vandaag werken we Agile en realiseren we in teams stap voor stap wat op dit moment prioriteit heeft. De teams zijn daarbij zelf verantwoordelijk voor het resultaat en beschikken daarbij over faciliterende rollen (bijvoorbeeld Scrum Masters) en vertegenwoordigers van de business (Product Owners) om de juiste koers aan te houden.   

Deze manier van werken is ontstaan in ontwikkel-omgevingen maar dringt inmiddels elders in organisaties door en blijkt zeer succesvol.
Het succes van deze extreem flexibele manier van werken blijkt bij hightech-toppers als Google, Netflix en Spotify.

Verandering is geen project meer maar is een constante factor geworden waarbij sturing plaatsvindt vanuit de inhoud in plaats van uit een hiërarchisch aangestelde rol.

De basis daarin zijn kleine interdisciplinaire teams (squads) die allemaal een eigen deskundigheid inbrengen. Iedere squad werkt van begin tot eind aan een specifiek doel en is verantwoordelijk voor het behalen van dit doel.
De squads hebben veel contact met de opdrachtgevers maar zijn inhoudelijk zelfsturend (ze zijn immers ook zelf verantwoordelijk).

Een groep van squads die aan hetzelfde proces werken vormt samen een ’tribe’. De vorming van tribes zorgt ervoor dat doelen niet strijdig worden en dat er geen dubbel werk plaatsvindt.

Squad-leden door de organisatie heen die hetzelfde type werk doen (bijvoorbeeld Business Analyse) zijn aangesloten bij ‘chapters’. Binnen de chapters worden vakinhoudelijke vaardigheden ontwikkeld en gedeeld.

Deze manier van werken wordt ook wel ‘Scalable Agile’ genoemd en is gebaseerd op Scrum. Alle instrumenten van Scrum zijn echter optioneel in plaats van leidend.

Scalable Agile stelt wel eisen aan de mensen die het moeten doen. Er wordt veel verantwoordelijkheid, flexibiliteit en ondernemerschap gevraagd. Niet alle organisaties zijn hier vandaag klaar voor maar het succes van Google, Netflix en Spotify blijft niet onopgemerkt en veel organisaties nemen de eerste stappen om op deze manier te kunnen werken.

Lees meer...
Abonneren op deze RSS feed

Log In

Wachtwoord vergeten? / Gebruikersnaam vergeten?