BPMN 2.0

Het modelleren van processen m.b.v. BPMN 2.0 is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van de consultants van Entrador. BPMN 2.0 is wereldwijd de meest toegepaste modelleertaal. Behalve dat Entrador BPMN 2.0 expertise levert kan zij ook anderen trainen in en certificeren voor het toepassen van BPMN 2.0. Wij hebben, geheel in stijl uiteraard, een overzicht gemodelleerd om U een beeld te geven van wat U over BPMN 2.0 aantreft op onze website.

 
 
Voor algemene BPMN 2.0 informatie klik op BPMN 2.0
Voor cursusinformatie klik op Cursus BPMN 
Voor expertise informatie klik op Inhuur expertise 

Dit procesmodel is vervaardigd met Signavio Process Modeller 

 

Lees meer...

Lean Six Sigma

Lean Six SigmaVandaag de dag staan bij vele organisaties thema’s als kostenbesparingen en procesefficiency centraal. Tevens is het zo dat deze doelstellingen niet ten koste mogen gaan van de klantgerichtheid. Het thema Customer Excellence minstens zo hoog op de agenda met als doel een optimale klantbediening te realiseren.

Organisaties die in staat zijn enerzijds kostenreductie en procesefficiency te realiseren en anderzijds Customer Excellence op een hoger niveau kunnen brengen maken het verschil in de markt.

Lean en Six Sigma zijn procesverbetermethodieken die duizenden bedrijven wereldwijd geholpen hebben bij het realiseren van deze doelstellingen. Bij Lean Six Sigma staat het denken vanuit de klantbehoefte centraal en zetten medewerkers op alle lagen (van directie tot operationeel niveau) hun kennis en kunde in om efficiencyslagen te realiseren en maximale waarde voor de klant toe te voegen.

Lean Six Sigma vindt haar oorsprong in de industrie bij bedrijven zoals Toyota en General Electric, maar tegenwoordig worden met behulp van Lean Six Sigma ook blijvende successen geboekt in o.a. serviceorganisaties. In Nederland moet men hierbij denken aan organisaties zoals Philips, ING, ABN AMRO, Rabobank, AEGON, Achmea, DHL, Shell, KPN, UMC Groningen en Nuon.

Lean

Lean is een manier van denken welke gericht is op het elimineren van verspillingen en het verbeteren van de winstgevendheid. De focus ligt hierbij op de toegevoegde waarde voor de klant.

Het succes van Lean is in sterke mate afhankelijk van de mate waarin deze manier van denken (Lean Thinking) volledig geïntegreerd raakt in de bedrijfscultuur en dat medewerkers (van directie tot operationeel niveau) vanuit een tweede ‘natuur’ Lean Thinking gaan toepassen tijdens de uitvoering van hun dagelijkse werkzaamheden.

7 soorten verspillingen

Binnen Lean worden 7 soorten verspillingen onderkend (seven types of waste). Uitgangspunt is dat alle processtappen tijd en geld kosten en dat slechts een deel van de processtappen waarde toevoegt. De centrale vraag die hierbij gesteld wordt, is of de klant bereid is te betalen voor een processtap? Of een processtap waarde toevoegt wordt dan ook bepaalt door de klant.

 1. Verspilling ten gevolge van overproductie
 2. Verspilling in wachten
 3. Verspilling in transport
 4. Verspilling in verwerking (in het proces zelf)
 5. Verspilling in opslag
 6. Verspilling in beweging
 7. Verspilling door defecten

The Entrador Consultancy Group en Lean Six Sigma

The Entrador Consultancy Group kan u helpen bij het implementeren van Lean in uw organisatie. Onze Business Consultants kunnen u helpen bij het identificeren en elimineren van verspillingen om uiteindelijk tot een geoptimaliseerd en “Lean” proces te komen. Door intensieve training en coaching van u en uw medewerkers zorgen zij ervoor dat Lean Thinking ook deel uit gaat maken van het DNA van uw organisatie waardoor u gebruikmakend van de kennis en kunde van de mensen in uw organisatie daadwerkelijk het verschil kunt maken voor uw klanten.

Lees meer...

Mendix

Mendix is een internationaal opererend Rotterdams softwarebedrijf.
Het levert een innovatief softwareplatform waarmee web-based, snel en visueel maatwerksystemen ontwikkeld worden.

Business en IT kunnen beter samenwerken omdat Mendix applicaties bestaan uit direct uitvoerbare modellen. Daardoor kunnen nieuwe wensen eenvoudig, zeer snel en flexibel gerealiseerd worden. Mendix applicaties worden vaak geïntegreerd met bestaande back-office systemen (waaronder SAP, Microsoft Dynamics, Exact etc.) en ontsloten in een rijke, rolgebaseerde webinterface naar klanten, leveranciers of andere ketenpartners. 
Naast het winnen van diverse prijzen is Mendix in 2009 door analistenbureau Gartner benoemd tot Cool Vendor, een gerenommeerde titel voor innovatieve technologiebedrijven. Zie voor meer informatie: www.mendix.com. 
Nederlandse bedrijven die reeds met oplossingen van Mendix werken (op diverse IT-omgevingen) zijn onder andere: TNT-Post en Express, Sanoma, Achmea, Agis, Sandd, Bouwfonds, Kwikfit, Menzis, Mammoet, Marlies Dekkers en Eurofiber.

Meer informatie over Mendix is te vinden op www.mendix.com

Mendix en Entrador in de zorgmarkt

Entrador en Mendix hebben de nieuwe samenwerking in de zorgmarkt kracht bijgezet met een officieel persbericht. Binnen dit strategische partnership zullen we de zorgmarkt helpen gebruik te maken van het Mendix Agile Business Platform voor het complete application lifecycle management. Wij hebben gekozen voor het Mendix platform om te kunnen voldoen aan de veeleisende en vaak complexe proces behoeften van de zorg markt. Met Mendix, zijn wij in staat om korte levertijden en lagere kosten te realiseren. Met het Mendix Agile Business Platform kunnen we vanuit de proces modellen in zeer korte tijd een eerste prototype realiseren zonder dat daar maanden aan programmeerwerk aan te pas komt. Een speerpunt van Entrador is het creëren van deze procesmodellen. Door deze manier van werken ontstaat optimale flexibiliteit.

Lees hier het persbericht

Lees meer...

Business Analyse

Wij zien “Business Analyse” als een containerbegrip. Binnen elke organisatie is er wel een andere uitleg, al richten ze zich allen op het snijvlak van business en IT.

De specialisten van Entrador Consultancy Group kunnen u adviseren op de volgende gebieden:

 • Business analyse
 • Business consultancy
 • Informatie analyse
 • Procesmanagement
 • Requirements- en specificatie engineering

Diensten van deze specialisten zijn:

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT

Inzicht in en controle op de (eventueel nog te ontwikkelen) bedrijfsprocessen biedt mogelijkheden tot het verhogen van efficiëntie en effectiviteit, innovatie, flexibiliteit en het verkorten van de time to market. De procesanalyse, -ontwerp en –implementatie die hiervoor nodig is wordt ondersteund met technieken uit Lean Six Sigma.

PROBLEEMANALYSE

proces

Verbetertrajecten worden binnen de organisatorische samenhang van mensen, technologie en processen getoetst of verder uitgewerkt. Het doel is het bepalen van de scope en het helder krijgen van de kern van het probleem.

IMPACT OP STRATEGIE

Oplossingen op strategisch niveau zeggen vaak weinig over de impact op de organisatie. Het analyseren van de impact op de organisatie en het uitwerken van de financiële onderbouwing kunnen helpen bij het kiezen van de juiste oplossingsrichting. Uit een dergelijke analyse is vaak meteen een eerste aanzet tot een realisatie- en implementatieplan te destilleren.

CREËREN REALISATIEPLAN

Het creëren van een realisatieplan vanuit een visie, strategie of concept vergt een gestructureerde en onderbouwde aanpak. Wij zorgen voor structuur, onderbouwing en transparantie. Via bewezen principes en methodieken van programma-, project- en verandermanagement zorgen wij dat een visie, strategie of concept niet vervalt in goede bedoelingen en mooie rapporten, maar ook daadwerkelijk gerealiseerd, geïmplementeerd en verankerd wordt.

DRAAGVLAK CREËREN

Draagvlak voor wijzigingen ontstaat door een realisatieplan daadkrachtig te coördineren, er adequaat over te communiceren en het te verankeren in de organisatie. Het overtuigen, informeren en sturen van stakeholders op basis van tijdslijnen, budgetten en natuurlijk het uiteindelijke doel draagt bij aan de oplevering conform gestelde kwaliteitseisen en requirements.

BORGEN PROJECTRESULTATEN

Elk nieuw of veranderd proces of systeem zal na ontwikkeling en implementatie in de beheersorganisatie moeten landen zodat beheer en toekomstige wijzigingen zijn gewaarborgd. Door in de ontwikkelfase hier specifieke aandacht aan te besteden zal tijdens de implementatiefase het projectresultaat daadwerkelijk geborgd worden.

REQUIREMENTS MANAGEMENT 

rapportage

De business-wens is helder maar de vertaling naar realisatie is essentieel voor succes. Aanpassing of ontwikkeling van een proces of systeem vraagt om een goede vertaling van de wens en duidelijke afspraken over de project deliverables. Professionele vastlegging en monitoring van deze afspraken (requirements) voorziet hierin. Daarnaast krijgt een organisatie meer overzicht en stuurinformatie over de status van het onderhanden werk.

NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS

Het adequaat vertalen van business-wens, visie, strategie of concept naar een realiseerbaar plan is belangrijk voor het uiteindelijke projectresultaat. Dit geldt ook voor het vertalen van dit plan naar concrete technische/non-functional requirements voor systeem of proces. Mede op basis van deze requirements vindt realisatie plaats en wordt het realisatie team gestuurd.

Neem contact met ons op om te bespreken hoe wij uw organisatie verder kunnen helpen!

Lees meer...
Abonneren op deze RSS feed

Log In

Wachtwoord vergeten? / Gebruikersnaam vergeten?