Lean Six Sigma

Lean Six SigmaVandaag de dag staan bij vele organisaties thema’s als kostenbesparingen en procesefficiency centraal. Tevens is het zo dat deze doelstellingen niet ten koste mogen gaan van de klantgerichtheid. Het thema Customer Excellence minstens zo hoog op de agenda met als doel een optimale klantbediening te realiseren.

Organisaties die in staat zijn enerzijds kostenreductie en procesefficiency te realiseren en anderzijds Customer Excellence op een hoger niveau kunnen brengen maken het verschil in de markt.

Lean en Six Sigma zijn procesverbetermethodieken die duizenden bedrijven wereldwijd geholpen hebben bij het realiseren van deze doelstellingen. Bij Lean Six Sigma staat het denken vanuit de klantbehoefte centraal en zetten medewerkers op alle lagen (van directie tot operationeel niveau) hun kennis en kunde in om efficiencyslagen te realiseren en maximale waarde voor de klant toe te voegen.

Lean Six Sigma vindt haar oorsprong in de industrie bij bedrijven zoals Toyota en General Electric, maar tegenwoordig worden met behulp van Lean Six Sigma ook blijvende successen geboekt in o.a. serviceorganisaties. In Nederland moet men hierbij denken aan organisaties zoals Philips, ING, ABN AMRO, Rabobank, AEGON, Achmea, DHL, Shell, KPN, UMC Groningen en Nuon.

Lean

Lean is een manier van denken welke gericht is op het elimineren van verspillingen en het verbeteren van de winstgevendheid. De focus ligt hierbij op de toegevoegde waarde voor de klant.

Het succes van Lean is in sterke mate afhankelijk van de mate waarin deze manier van denken (Lean Thinking) volledig geïntegreerd raakt in de bedrijfscultuur en dat medewerkers (van directie tot operationeel niveau) vanuit een tweede ‘natuur’ Lean Thinking gaan toepassen tijdens de uitvoering van hun dagelijkse werkzaamheden.

7 soorten verspillingen

Binnen Lean worden 7 soorten verspillingen onderkend (seven types of waste). Uitgangspunt is dat alle processtappen tijd en geld kosten en dat slechts een deel van de processtappen waarde toevoegt. De centrale vraag die hierbij gesteld wordt, is of de klant bereid is te betalen voor een processtap? Of een processtap waarde toevoegt wordt dan ook bepaalt door de klant.

  1. Verspilling ten gevolge van overproductie
  2. Verspilling in wachten
  3. Verspilling in transport
  4. Verspilling in verwerking (in het proces zelf)
  5. Verspilling in opslag
  6. Verspilling in beweging
  7. Verspilling door defecten

The Entrador Consultancy Group en Lean Six Sigma

The Entrador Consultancy Group kan u helpen bij het implementeren van Lean in uw organisatie. Onze Business Consultants kunnen u helpen bij het identificeren en elimineren van verspillingen om uiteindelijk tot een geoptimaliseerd en “Lean” proces te komen. Door intensieve training en coaching van u en uw medewerkers zorgen zij ervoor dat Lean Thinking ook deel uit gaat maken van het DNA van uw organisatie waardoor u gebruikmakend van de kennis en kunde van de mensen in uw organisatie daadwerkelijk het verschil kunt maken voor uw klanten.

Meer in deze categorie: « Cookies Scrum »

Log In

Wachtwoord vergeten? / Gebruikersnaam vergeten?