Van waterval naar agile….. what’s next?

Organisaties veranderen continu, dat is niets nieuws. De manier waarop organisaties veranderen verandert ook, dat is wel nieuw.

Of het nu gaat om een bedrijfsproces of om de informatiestroom door systemen, de klassieke benadering schrijft een projectmanager voor die de verantwoordelijkheid neemt voor het project en dit voor de hele projectduur volledig vast legt (of laat leggen).

Vandaag werken we Agile en realiseren we in teams stap voor stap wat op dit moment prioriteit heeft. De teams zijn daarbij zelf verantwoordelijk voor het resultaat en beschikken daarbij over faciliterende rollen (bijvoorbeeld Scrum Masters) en vertegenwoordigers van de business (Product Owners) om de juiste koers aan te houden.   

Deze manier van werken is ontstaan in ontwikkel-omgevingen maar dringt inmiddels elders in organisaties door en blijkt zeer succesvol.
Het succes van deze extreem flexibele manier van werken blijkt bij hightech-toppers als Google, Netflix en Spotify.

Verandering is geen project meer maar is een constante factor geworden waarbij sturing plaatsvindt vanuit de inhoud in plaats van uit een hiërarchisch aangestelde rol.

De basis daarin zijn kleine interdisciplinaire teams (squads) die allemaal een eigen deskundigheid inbrengen. Iedere squad werkt van begin tot eind aan een specifiek doel en is verantwoordelijk voor het behalen van dit doel.
De squads hebben veel contact met de opdrachtgevers maar zijn inhoudelijk zelfsturend (ze zijn immers ook zelf verantwoordelijk).

Een groep van squads die aan hetzelfde proces werken vormt samen een ’tribe’. De vorming van tribes zorgt ervoor dat doelen niet strijdig worden en dat er geen dubbel werk plaatsvindt.

Squad-leden door de organisatie heen die hetzelfde type werk doen (bijvoorbeeld Business Analyse) zijn aangesloten bij ‘chapters’. Binnen de chapters worden vakinhoudelijke vaardigheden ontwikkeld en gedeeld.

Deze manier van werken wordt ook wel ‘Scalable Agile’ genoemd en is gebaseerd op Scrum. Alle instrumenten van Scrum zijn echter optioneel in plaats van leidend.

Scalable Agile stelt wel eisen aan de mensen die het moeten doen. Er wordt veel verantwoordelijkheid, flexibiliteit en ondernemerschap gevraagd. Niet alle organisaties zijn hier vandaag klaar voor maar het succes van Google, Netflix en Spotify blijft niet onopgemerkt en veel organisaties nemen de eerste stappen om op deze manier te kunnen werken.

Lees meer...

Scrum Product Owner

Entrador ziet een groeiende klantvraag om te helpen bij de realisatie van veranderingen. Een trend hierbij is dat er een nieuw type gat ontstaat tussen de business en IT.

IT gaat (onder druk van de behoeften van de business m.b.t. snelheid, efficiëntie en resultaat) steeds meer over op Agile ontwikkeling. Ook het snijvlak van business en IT gaat mee in deze ontwikkeling.
De Scrum methodiek biedt een goede houvast om deze Agile ontwikkeling te faciliteren.

Parallel aan deze ontwikkeling verliest de business steeds meer grip op het proces. De vragen „wanneer is het af” en „wat kost het” kunnen niet meer beantwoord worden omdat dit samenhangt met de veranderende wensen, eisen en prioriteitstelling van de business. Een van de middelen voor de business om grip te krijgen op het Agile proces is de Product Owner rol. Deze rol wordt ingevuld door de persoon uit de business die verantwoordelijk is voor de veranderende of de te ontwikkelen dienst of proces. Deze persoon zal tijd moeten vrijmaken om bij het Agile / Scrum team aan te sluiten. Daarnaast zal deze persoon zich moeten verdiepen in de middelen die het Scrum proces hem ter beschikking stelt om grip te krijgen.

Meestal heeft deze business manager hier helemaal geen tijd voor / valt dit niet binnen zijn competentiegebied. Een aangestelde Product Owner kan uitkomst bieden, maar de competentieset van de persoon die deze rol gaat vervullen moet goed passen. In de praktijk blijkt dat een goede Business Analist precies over deze competentieset beschikt. Een officieel certificaat Scrum Product Owner versterkt het vertrouwen van de business in het succesvol vervullen van deze rol.
Om deze reden zijn bijna alle Entrador Business Analisten officieel Scrum Product Owner gecertificeerd.

De verandering in de aansturing van operationele afdelingen maakt dat ook de business projecten op een andere manier moet en wil aansturen. De generieke projectmanager die alle soorten projecten kan managen is aan het uitsterven. De focust komt steeds meer te liggen op de inhoud en het proces. Hiermee neemt de vraag naar experts op het snijvlak van business en IT verder toe. 

Lees meer...

Scrum is trending

Scrum is in opkomst…. Maar is dat ook echt zo?
Bovenstaand diagram van Google Trends geeft aan waar op gezocht wordt.
De blauwe trendlijn toont duidelijk de toenemende populariteit van Scrum en het verloop / achteruitgang van de traditionele project management methoden, zoals PMP en PRINCE2. 

Lees meer...

Stappen om Scrum in een organisatie te introduceren

Bij veel bedrijven wordt er gewerkt met Scrum. De een doet het beter dan de ander of is verder met de implementatie ervan. Ik heb de eer gehad binnen een erg professionele Scrum omgeving te werken. Maar niet op alle plekken waar je zult komen is de organisatie al zo ver dat het soepel loopt. Het juist interessant om te kijken naar de omgevingen waar het minder goed loopt of nog beter kan.

Wat zijn nu de stappen die je kunt zetten in een omgeving waar Scrum nog niet zo vanzelfsprekend is en wellicht nog erg in de weerstand zit. Hieronder een paar handige stappen die helpen de Scrum methode een zetje in de goede richting te geven:

 

 1. ‘just do it’.

Dit is een van de belangrijkste stappen binnen de opzet van Scrum wat mij betreft. Je kunt natuurlijk met iedereen in de organisatie proberen het eens te worden over de aanpak, maar je kunt ook proberen je eigen werk op een Scrum wijze in te richten en dit steeds verder naar buiten te verbreden. Je kunt mensen beter overtuigen met harde resultaten dan mooie verhalen.

 

 2. Stel een back log op.

In mijn ervaring is de back log vaak de meest cruciale plek om te beginnen. Een lijst met alle items die je gedaan wilt krijgen in je project. Het moet de plek zijn waar ideeën / werk items geplaatst worden die ervoor gaan zorgen dat je project afgemaakt wordt. Het liefst wil je dit meteen laten doen door een Product Owner of iemand die dat in potentie kan worden (business vertegenwoordiger).

 

 3. Plan Scrum meetings:

-               plan elke dag op het zelfde tijdstip een stand up om dagelijks te kunnen sturen;

-                business overleg om alle business wensen en eisen uit te werken;

-                review / poker sessies om werkomvang in te schatten;

-                retrospectives om continue het proces te verbeteren.

Voor deze overleggen heb je natuurlijk meerdere mensen nodig die hier aan meewerken, maar als je een rol hebt als projectleider of als teamlead heb je vaak de ruimte wel om dit door te voeren. Maak het eens bespreekbaar met je leidinggevende als er te veel weerstand komt. Wellicht is een pilot af te spreken, waarbinnen bepaalde resultaten moeten aantonen dat het werkt.

 

 4. Plan sprints en releases:

Zorg voor duidelijke werkperiodes, waarbinnen het werk telkens gedaan moet worden. Hoe korter de iteraties hoe makkelijker het proces te overzien is. Een tweewekelijkse sprint of wekelijkse sprint is in mijn ervaring het meest praktisch. De overleggen komen dan ook het beste tot zijn recht. Probeer ook de releases zo kort mogelijk te laten opvolgen. Denk aan eens per maand of werk daar naartoe.

 

 5. Werk aan Scrum awareness:

Zoek op Youtube filmpjes van H. Niberg of andere mooie voorbeelden, zodat mensen snappen wat Scrum is en wat het nut is ten opzichte van de werkwijze van nu.

Werken met en aan Scrum is niet eenvoudig en kost tijd. Als het eenmaal werkt brengt het vaak erg veel plezier en waarde voor het proces. Met de juiste inzet en faciliteiten krijg je olie tussen de raderen en zal je zien dat het meer gaat opleveren dan alleen een snelle realisatie.

Lees meer...
Abonneren op deze RSS feed

Log In

Wachtwoord vergeten? / Gebruikersnaam vergeten?