Skip to main content

Business Analyse

BLOG

BA Cloud

Business Analisten binnen de bank

Als Business Analist heb je de mogelijkheid om te werken binnen allerlei branches. Als Business Analist bij Entrador werk je uitsluitend voor grote organisaties die de rol van Business Analist herkennen en daar ook het belang van inzien. Zo ook als je aan de slag gaat binnen het bankwezen. We nemen je graag mee in een project binnen deze branche voor een opdrachtgever van Entrador.

De rol van de Business Analist binnen het project

De Business Analist was namens de afdeling Identity & Access Management (IAM) verantwoordelijk voor een aantal strategische analyses die in opdracht van het centrale beveiliging bedreigingen eliminatie programma uitgevoerd dienden te worden. Het programma was het gevolg van bevindingen van een gesimuleerde cyberaanval op Nederlandse systeembanken door de Nederlandse bank (DNB) met als doel op korte termijn de gevonden kwetsbare aspecten van IT-security te herstellen. De Business Analist rapporteerde via delivery managers en Product Owners van IAM, aan de program board.

Analyse knop

De uitdagingen voor de Business Analist binnen het project

De uitdagingen waren uiteenlopend binnen het project. Denk hierbij aan:

  •   een mogelijke implementatie van een ‘forensic data analysis’ solution;
  •   realisatie van ‘multifactor authemticatie (MFA);
  •   adaptive Access Control (AAC) als service;
  •   een verkenning voor automated configuration management.

Naast bovenstaande uitdagingen en taken behoorde ook de realisatie van automatische distributie van configuration management data (uit een CMDB) tot de taken. Dit ten behoeve van het IAM applicatie onboarding proces en de correcte provisioning van autorisaties.

Analyseren behoort ook tot de taken van de Business Analist

De Business Analist heeft ook bijgedragen aan een ‘policy based access control (PBAC) pilot. Een analyse van de  effectiviteit van ‘segregation of duties’ (SoD) enforcement  door IAM met een  aantal verbetervoorstellen tot resultaat behoorde ook tot de taken. Tot slot heeft de Business Analist parallel aan de bovengenoemde analyses de GDPR compliance van testdata binnen IAM vlot getrokken door intensief engagement met de betrokken Agile teams. Verder zijn er nog een aantal kleinere analyses met betrekking tot interfaces uitgevoerd. Vanwege de brede ervaring van de Business Analist in verschillende bankdomeinen en IT development trajecten is de Business Analist er in geslaagd binnen de deadlines van de opdrachtgever de complexe analyses uit te voeren en over te rapporteren. En dit naar volle tevredenheid!

De aanpak van de Business Analist

Vanwege de enorme urgentie in dit betreffende project waren de programmadoelen zeer summier geschreven. Dit is dan ook de reden waarom de Business Analist  in veel gevallen een gedetailleerde analyse heeft uitgevoerd van de doelstellingen in een bredere context. Zowel  technische, functionele, organisatorische als financiële aspecten werden door hem beschouwd. De belangen van de verschillende stakeholders werden niet uit het oog verloren, maar op transparante wijze kritisch geëvalueerd, waarbij effectiviteit van de maatregelen voorop stond.

Inpassing in het Masterplan van IAM was cruciaal! Daarnaast was overlap met bestaande roadmaps, ook van andere domeinen, in beschouwing genomen. Dit om ervoor te zorgen dat prioriteiten in de backlogs konden worden afgestemd of zogenaamde ‘waste’ kon worden voorkomen.

Wil je ook aan de slag met mooie projecten binnen de bank?

Dit is een voorbeeld van de projecten van de Business Analisten van Entrador. Ben je Business Analist en zou je ook voor soortgelijke opdrachten willen werken?  Of mis je uitdaging in je projecten en wil je ook meer aan jouw ontwikkeling doen? We drinken graag een kop koffie met je!