Skip to main content

BCS International Diploma

Business Analysis

Het waterval tijdperk is voorbij. Agile teams organiseren zichzelf en worden gefaciliteerd. Klassieke rollen bestaan niet meer en management rollen worden gereduceerd.

De rol van Business Analist bestaat vaak nog in Agile omgevingen of professionals met een Business Analyse achtergrond worden gevraagd als Product Owner by proxy (omdat de business onvoldoende de brugfunctie kan vervullen of het simpelweg te druk heeft).

De markt wordt steeds voller men mensen die zich voor gaan doen als Business Analist terwijl ze dat niet zijn.

Inhoudelijk zijn echte Business Analisten op C.V. nog te onderscheiden maar opdrachtgevers vragen steeds meer om certificeringen als bewijsvoering. En dan niet het soort wat in een middagje te behalen is maar een degelijke marktstandaard. 

BCS Diploma Business Analysis

Het Internationale BCS Diploma in Business Analysis is opgebouwd uit 4 certificaten en een mondeling examen.

De certificaten kunnen worden behaald door een volwaardige opleidingen te volgen en een pittig examen te doen. Het mondeling examen wordt via een video call in het Engels afgenomen. Alles bij elkaar vraagt dit een flinke inspanning, niet iets wat je gaat doen als je geen echte Business Analist bent.

De logische stap in ons vakgebied na de Business Analyse Foundation is de Business Analysis Practitioner. Bij succesvolle afronding (en het reeds behaald hebben van de BA Foundation) dienen nog twee Practitioner certificeringen behaald te worden.