Skip to main content

Business Analyse

BLOG

BA Cloud

Vraag je je af binnen welke branches de Entrador collega’s werkzaam zijn? Meestal zijn zij aan de slag als Business- of Informatie Analist. Soms vervult de Business Analist de rol van Product Owner, bijvoorbeeld binnen het bankwezen. We vertellen je er graag over een mooi project in dit blog.

Product Owners binnen de bank

Als Product Owner heb je de mogelijkheid om te werken binnen allerlei verschillende soorten branches. Als Product Owner bij Entrador werk je uitsluitend voor grote organisaties die Agile werken, die dus de rol van Product Owner herkennen en daar ook het belang van inzien. Zo ook als je aan de slag gaat binnen het bankwezen. We nemen je graag mee in een project binnen deze branche voor een opdrachtgever van Entrador.

Analyse knop

Het vraagstuk voor de Product Owner

Binnen dit project heeft de bank heeft zich ten doel gesteld om dit jaar de online dienstverlening verder uit te breiden. Binnen het project waren er verschillende doelen gespecificeerd waaronder: klantwaardering van de mobiel applicatie, beschikbaarheid van de applicatie op verschillende platformen en de relevantie van de diensten die online worden aangeboden.

De rol van de Product Owner binnen het team

De Product Owner is verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van het generieke online platform. Dit platform verzorgt de koppeling tussen de online applicaties en de gegevens. Daarnaast ook de generieke diensten en services die door alle applicaties gebruikt kunnen worden. De Product Owner is hierbij onderdeel van het DevOps team.

De hoofdtaak voor de Product Owner binnen het project

Eigenlijk kunnen we binnen dit project van de bank een specifieke taak voor de Product Owner definiëren: 

Aansturen op het meetbaar maken van de generieke functies binnen het platform. Met als doel dat de ontwikkelteams, op basis van actuele gegevens, de impact van wijzigingen aan het platform beter kunnen inschatten.

De aanpak van de Product Owner

De Product Owner heeft ervoor gezorgd dat de migratie van de generieke diensten van het Online Platform naar microservices in de Cloud tot stand is gekomen. Hierbij was de Product Owner verantwoordelijk voor twee DevOps teams! De aanpak van de Product Owner moest daarmee ook zeer duidelijk zijn aangezien een belangrijke verantwoordelijkheid het afstemmen van de werkzaamheden was. Dit met alle betrokkenen en stakeholders zowel binnen als buiten zijn eigen domein. De reden hiervoor was dat het platform ook veel raakvlakken heeft met alle andere applicaties en achterliggende systemen.

Product Owner Vs. Agile Coach

Binnen deze aanpak heeft de Product Owner zich ook nog ingezet voor een andere ambitie van de bank, namelijk het Agile werken op een hoger level krijgen. Hierin heeft de Product Owner de rol als Agile Coach vervuld op afdelingsniveau waarbinnen 17 (!) development teams via Scrum werken. De Product Owner heeft de transitie naar  het zogenaamde “Scaled” niveau binnen de afdeling geïntegreerd. Hierin heeft de Product Owner uiteraard passende elementen uit zowel SAFe en LeSS gebruikt om het verbeterproces inzichtelijk te maken. Passend bij deze rol heeft de Product Owner ook een leidende rol gehad in de Scrum of Scrums meeting. Binnen deze meeting worden alle Scrummasters gestimuleerd en uitgedaagd om continue op zoek te gaan naar procesverbeteringen binnen de teams.

Wil je ook aan de slag met mooie projecten binnen de bank?

Dit is een voorbeeld van een project waaraan een Entrador collega heeft bijgedragen.. Zou je ook aan soortgelijke opdrachten willen werken?  Of mis je uitdaging in je projecten en wil je ook meer aan jouw ontwikkeling doen? We drinken graag een kop koffie met je!