Skip to main content

Business Analyse

BLOG

BA Cloud

Hoe het begon

Agile werken is een wereldwijd bekende ontwikkeling die voor flink wat verandering in het bedrijfsleven zorgt. Om agile werken en de betekenis beter te begrijpen, staan we hier even stil bij de oorsprong. Agile werken begint in de software wereld als in 2001 zeventien programmeurs het Agile Manifesto schrijven. 

Een belangrijke motivatie was ergernis over de slome manier van werken die vaak traditioneel binnen bedrijven heerste en het inzicht dat mensen de drijvende kracht zijn achter innovatie en kwaliteit. Ook wildende programmeurs sneller kunnen inspelen op de veranderende markt en een wereld die beweeglijk, complex en onzeker is. De belangrijkste regels uit het Agile Manifesto zijn dan ook: 

-    Inspelen op verandering is belangrijker dan de planning

-    Samenwerking met de klant gaat boven contractonderhandelingen

-    Individuen en interacties zijn belangrijker dan processen en tools

-    Een werkend product gaat boven uitvoerige documentatie

 Uit deze principes werd agile werken geboren. Inmiddels zijn er meer dan veertig agile-methodes ontwikkeld.

Analyse knop

Wat is agile werken?

Agile betekent wendbaar en flexibel. Agile werken is vooral bedoeld om als organisatie snel en effectief in te spelen op veranderingen in de markt. Transparantie, feedback en het tijdig doorvoeren van aanpassingen spelen hierin een belangrijke rol. Bij agile werken gaat het om slimmer werken in plaats van om meer werken. Juist het creëren van meerwaarde met minder effort staat centraal.

Heel kort samengevat komt agile werken neer op drie basisprincipes. Het bekendstevan agile werken is de opvatting dat werk het beste gedaan kan worden in kleine teams die werken in korte cycli of stappen (ook wel sprints genoemd). Na elke sprint wordt de volgende stap bepaald, zo blijft het team wendbaar.

Het 2e principe is dat meerwaarde aan de klant leveren altijd voorop staat. Het derde principe wordt ook wel gezien als hart van agile werken en wordt ook wel de wet van het netwerk genoemd. De gehele organisatie wordt hierbij gezien als transparant netwerk van collega’s die allen hetzelfde doel hebben: blije klanten.

Is agile hetzelfde als scrum?

Er zijn verschillende methodieken om Agile te werken. Scrum is een agile-methodiek die kan worden gezien als raamwerk. Het doel is projecten op een productievere wijze op te lossen en eventuele problemen snel te ondervangen. Omdat Scrum een van de bekendste agile-methodes is, wordt Scrum vaak in één adem met agile genoemd of zelfs als synoniem gebruikt. Toch klopt dat niet helemaal: Scrum werken is altijd agile maar agile is niet persé Scrum.

De multidisciplinaire en zelfsturende teams bij Scrum bestaan meestal uit vijf tot elf personen. Het team werkt in sprints van twee tot vier weken en bestaat vaak uit een Product Owner, een Scrum Master die het proces begeleidt en het ontwikkelteam dat het inhoudelijke werk uitvoert.

Waarom agile werken als Business Analist?

Binnen het agile werken wordt de rol van Business Analist niet specifiek benoemd.

Toch zien we in de praktijk vaak dat de Business Analist optreedt als Projectadviseur, Product Owner, Scrum Master of als volwaardig lid van het ontwikkelteam met focus op de analyse, requirements, modellering en documentatie. Ook kan een Business Analist een rol spelen als agile analist die enkele sprints op het agile team vooruitloopt en de komende sprints voorbereidt. In dit artikel ontdek je meer over hoe divers de rol van een Business Analist kan zijn. 

Ook als agile werken (of een rol die daarbij past) binnen een bedrijf niet specifiek gedefinieerd is, heb je als individu altijd profijt van een agile mindset. Als de wensen of eisen van de klant veranderen kan hier snel op worden ingespeeld. Het grote voordeel van agile werken en agile gedrag is de wendbaarheid. Zo blijf je als organisatie en persoon flexibel en verspil je geen energie aan zaken die irrelevant zijn geworden.

Wendbaar denken vanuit mogelijkheden

Agile werken zorgt voor een beter draagvlak, een grotere betrokkenheid, meer vertrouwen en betere kwaliteit. Allemaal aspecten die binnen Entrador erg belangrijk zijn. Wij zijn in staat om snel te anticiperen en onszelf aan te passen. Wij bieden een inspirerende en uitdagende kennis- en werkomgeving waarin jouw geluk (en ontwikkeling) de plek krijgt die het verdient. Ervaar het zelf en kom werken bij Entrador, het thuis van Business Analisten!