Skip to main content

BPMN Certificering

BPMN Algemeen

BPMN is de afkorting van Business Process Model and Notation is een beeldende taal die gebruikt wordt om schematisch bedrijfsprocessen weer te geven. Zoals bijna elke taal is BPMN gebonden aan semantische principes. Deze zijn verwoord in de formele specificaties voor BPMN die zijn opgesteld door het OMG. De taal heeft een sterke relatie met het alom bekende traditionele flowchartering. Alhoewel flowchartering een aantal nadelen had werd het door de gebruikers (“de business”) bijzonder gewaardeerd vanwege het feit dat de gebruikte symbolen en de logica die in flowchartering zit opgesloten als zeer “leesbaar” werd beschouwd. BPMN heeft om die reden heel veel flowcharteringsymbolen geadopteerd en de betekenis ervan ongewijzigd gelaten. Wel zijn er semantische regels verbonden aan de wijze waarop deze symbolen gebruikt moeten worden (het ontbreken van semantische regels was een van de nadelen van flowchartering).

BPMN Levels

Het OMG heeft ervoor gekozen om een 3-tal levels binnen de symbolenset van BPMN te onderscheiden:

  1. Descriptive level
  2. Analytical level
  3. Executable level

Level 1 is het niveau waarop men met de business van gedachten wisselt over de bedrijfsprocessen. Het bevat dan ook veel symbolen die ook in de flowchartering techniek van toepassing waren/zijn.

Level 2 is het niveau waarop men met de programmeurs/configuratoren van gedachten wisselt over de bedrijfsprocessen. Het is een technischer niveau waarop specifieker procesgedrag tot uiting wordt gebracht.

Level 3 is het niveau waarop men op basis van de gebruikte symbolenset automatisch software genereert om bedrijfsprocessen te ondersteunen. Dit level maakt vooralsnog geen onderdeel uit van de cursus

 
Voor cursusinformatie klik op Cursus BPMN 
Voor expertise informatie klik op Inhuur expertise