Skip to main content

BPMN Certificering

Inhuur experts

Bijna alle Entrador consultants zijn gecertificeerd als BPMN-expert (conform Method&Style methodologie van Bruce Silver). Zij hebben dus kennis en ervaring met de formele BPMN-specificaties zoals die zijn opgesteld door de Object Management Group (OMG). Deze BPMN-specificaties bevatten nog steeds een groot aantal vrijheidsgraden (teveel naar onze mening) en zijn daardoor naar eigen inzicht te interpreteren en uit te werken. Dat werkt standaardisatie en uniformiteit niet in de hand, zelfs niet binnen één en dezelfde organisatie. De Method&Style methodologie is wat strenger in de leer en zorgt er voor dat de consistentie en uniformiteit gemakkelijker bereikt kan worden. Entrador beveelt wel aan om naast het toepassen van de methodologie ook een toezichthouder aan te stellen die bewaakt dat gemaakte afspraken ook nagekomen worden.  

Voor algemene BPMN 2.0 informatie klik op BPMN 2.0
Voor cursusinformatie klik op Cursus BPMN